stop-start

صبحانه میخورم. خیلی هم میخورم.

من هنوز زنده ام.

من هنوز امید دارم.

  • Mostafa RJ

پارسال همه ی روزهاشو روزه گرفتم

امسال حتی یک روز هم


تا اول مهر قرارداد دارم و موظف ب کار


هیچ آینده خاصی برای خودم متصور نیستم ولی احتمال بازگشتم ب دانشگاه کم نیست. 


آدم متفاوتی نشدم. فقط یکم پررنگ تر شده هر چیزی ک بودم و کمی چیزهای جدید بهم اضافه شده. 


تمام چیزی ک از زندگیم ب ذهنم میرسه بخوام بهتون گزارش بدم. 


حالتون خوب.  • ۰ نظر
  • ۲۲ خرداد ۹۶ ، ۰۳:۴۲
  • Mostafa RJ